Burse

ANUNT

DOSARELE DE BURSĂ PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA SE PRIMESC DOAR ÎN PERIOADA 08-19 FEBRUARIE 2021, ÎNTRE ORELE 11-13. NU SE MAI PRIMESC DOSARE DUPĂ DATA DE 19 FEBRUARIE 2021.

PENTRU CA UN ELEV SĂ PRIMEASCĂ BURSĂ ÎN SEMESTRUL AL II-LEA TREBUIE SĂ FIE PROMOVAT LA TOATE OBIECTELE SI SĂ AIBĂ LA PURTARE NOTA 10 (ZECE) SAU CALIFICATIVUL FOARTE BINE.

BURSA DE VENIT

VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE REALIZAT PE ULTIMELE 12 LUNI SĂ NU DEPĂȘEASCĂ 693 LEI.

PENTRU ELEVII CARE AU PRIMIT BURSĂ PE SEMESTRUL I ȘI ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE ACORDARE A BURSEI Șl PE SEMESTRUL AL II-LEA, SE VA COMPLETA LA SECRETARIAT O CERERE DE SOLICITARE A BURSEI PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA ȘI O DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND VENITURILE FAMILIEI PE ULTIMELE 12 LUNI.

DOSARE DE BURSĂ NOI:
PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA AN ȘCOLAR 2020-2021

- cerere solicitare bursă (model tip)
- copii după actele de identitate ale părinților și copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor
- adeverință de elev de la frații înscriși la alte școli
- adeverință cu salariul net sau cupoane de pensie sau adeverință de șomaj sau adeverință alocație suplimentară sau declarație pe proprie răspundere că nu realizează nici un venit pentru părintele care nu lucrează (pentru ultimele 12 luni)
- adeverință de la secția financiară pentru ambii părinți

BURSA DE ORFAN

-cerere solicitare bursă
-copie certificat naștere copil
-copie certificat deces părinte
-copie act de identitate al întreținătorului legal

BURSĂ DE BOALĂ

-cerere solicitare bursă
-adeverință medicală de la medicul specialist
-anchetă socială de la medicul de familie
-copie certificat naștere copil
-copie act de identitate al întreținătorului legal

Viziunea Scolii

Școala noastră este o școală deschisă spre comunitate. Ne propunem să ne menținem prestigiul de unitate școlară de referință, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală, pentru eficiența activității intructiv-educative și asigurarea egalității șanselor la educație, promovarea unui învățământ de calitate. Calitatea, valoarea și competența sunt direcțiile spre care ne vom orienta.

TOP