Resurse materiale

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Tipul de spaţiuNumăr spaţii
Număr săli de clasă52
Număr de grupe6
Cabinet medical școală1
Cabinet psihologic1
Cabinet de sprijin1
Centru de informare şi documentare1
Laborator Informatică1
Laborator Biologie1
Laborator Fizică1
Laborator Chimie1
Teren de sport școală1
Sală de educaţie fizică şi sport 1

TOP