Comisii

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC):

Coordonator: director adjunct prof. Adăscăliței-Lohan Paula Iustina
Responsabil comisie: prof. înv. primar Savin Maria
Membri:
Prof. înv. primar Blanariu Daniela
Prof. înv. primar Stanciu Maria Nicoleta
Reprezentantul grupei sindicale: Prof. Nica Mihai Andrei
Reprezentantul părinților: Baltag Paul Lucian
Reprezentantul Consiliului local: Nichitencu Carolina

Comisia de control managerial intern:

Preşedinte: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Membri:
Prof. înv. primar Blanariu Daniela
Prof. înv. primar Ignea Anca
Prof. înv. primar Croitoriu-Dumitru Gianina
Prof. înv. primar Vânău Ramona
Prof. înv. preșcolar Marcu Elena
Prof. Nastasă Dorina
Prof. Macoviciuc Nicoleta
Prof. Neța Constantin Ciprian
Prof. Apetrei Petronela
Prof. Irimia Marina Melania
Prof. Andrei Laurențiu
Prof. Petrescu Doina
Prof. Galan Gabriela

Comisia pentru curriculum:

Responsabil comisie: director adjunct Prof. Adăscăliței Lohan Paula Iustina
Membri:
Prof. înv. primar Blanariu Daniela
Prof. înv. primar Ignea Anca
Prof. înv. primar Croitoriu Dumitru Gianina
Prof. înv. primar Vânău Ramona
Prof. înv. preșcolar Marcu Elena
Prof. Nastasa Dorina
Prof. Macoviciuc Nicoleta
Prof. Neța Ciprian Constantin
Prof. Apetrei Petronela
Prof. Irimia Marina Melania
Prof. Andrei Laurenţiu
Prof. Petrescu Doina
Prof. Galan Gabriela

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență:

Președinte: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Membri:
Director adjunct Prof. Adăscăliței-Lohan Paula Iustina
Director adjunct Prof. Bârsan Irina
Medic medicina muncii dr. Cristea Ana
Asistent medical Iliescu Consuela
Prof. Spiridon Victoria
Prof. Nuțu Anișoara
Prof. înv. preșcolar Marcu Elena
Administrator patrimoniu Baroi Gheorghe
Secretar Mareș Elena

Comisia de evaluare a resurselor educaționale deschise (RED):

Președinte: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Membri:
Director Prof. Adăscăliței-Lohan Paula Iustina
Prof. Rotariu Oana Irina
Prof. Bița Elena
Prof. Galan Gabriela
Prof. înv. primar Teodorescu Simina
Prof. înv. primar Atomei Ramona Gabriela
Prof. înv. primar Mihai Senina
Informatician Constantin Valentina Irina

Comisia privind dezvoltarea Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară

Președinte: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Responsabil comisie: Prof. Ciai Valentina Maria
Membri:
Prof. înv. primar Ceai Alina Marcela
Prof. Macoviciuc Nicoleta
Psiholog Teșu Mirela

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:

Responsabil comisie: Prof. Spiridon Victoria
Membri:
Prof. Racovanu Florin Maricel
Prof. Neța Camelia Elena
Prof. Rotariu Oana Irina
Prof. Ciai Valentina Maria
Prof. Neța Constantin Ciprian
Prof. Petrescu Doina
Prof. Apetrei Anca
Reprezentant părinți: Baltag Paul
Poliția de proximitate: Ag. șef Balan Costinel

Comisia responsabilă cu dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei didactico-materiale:

Responsabil comisie: administrator financiar Corfu Roxana
Membri:
Secretar Mareș Elena
Administrator patrimoniu Baroi Gheorghe
Informatician Constantin Valentina Irina
Laborant Todireasa Anișoara
Prof. înv. primar Atomei Ramona Gabriela
Prof. Neța Constantin Ciprian
Prof. Năstasă Dorina
Prof. Andrei Liviu Laurențiu

Comisia de gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR):

Presedinte: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Membri:
Director adjunct Prof. Adăscăliței Lohan Paula Iustina
Informatician Constantin Valentina Irina
Administrator financiar Corfu Roxana
Administrator patrimoniu Baroi Gheorghe
Secretar Mareș Elena
Secretar Onu Mihaela Luminița

Comisia de întocmire a orarului:

Responsabil comisie: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Membri:
Director adjunct Prof. Adăscăliței Lohan Paula Iustina
Director adjunct Prof. Bârsan Irina
Prof. Neța Constantin Ciprian
Prof. Pamp Anamaria
Prof. Apetrei Maria Petronela
Prof. Macoviciuc Nicoleta
Prof. înv. primar Ignea Anca

Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare:

Președinte: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Membri:
Director adjunct Prof. Adăscăliței-Lohan Paula Iustina
Prof. Neța Camelia
Bibliotecar Rusu Iuliana
Administrator patrimoniu Baroi Gheorghe
Secretar Onu Mihaela
Laborant Todireasa Anișoara

Comisia de acordare a burselor sociale:

Responsabil comisie: director adjunct Prof. Bârsan Irina
Membri:
Inv. Văideanu Ana Cristina
Secretar Mareș Elena
Secretar Onu Mihaela
Medic școlar dr. Iancu Adriana
Mediator școlar Ursu Dumitrița

Comisia responsabilă cu primirea, gestionarea și distribuirea rechizitelor școlare pentru elevi:

Responsabil comisie: director adjunct Prof. inv. primar Bârsan Irina
Membri:
Prof. înv. primar Stanciu Nicoleta
Prof. Nuțu Anișoara
Secretar Mareș Elena
Laborant Todireasa Anișoara
Mediator școlar Ursu Dumitrița

Comisia de recepție a materialelor și a obiectelor de inventor:

Președinte: director Prof. înv. primar Andrei Stela Luminița
Membri:
Secretar Onu Mihaela
Laborant Todireasa Anișoara

Comisia de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventor care prezintă un grad avansat de uzură din patrimoniul școlii:

Președinte: administrator financiar Corfu Roxana Maria
Membri:
Administrator patrimoniu Baroi Gheorghe
Laborant Todireasa Anișoara
Informatician Constantin Valentina Irina
Logoped Gheorghe Camelia

Viziunea Scolii

Școala noastră este o școală deschisă spre comunitate. Ne propunem să ne menținem prestigiul de unitate școlară de referință, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală, pentru eficiența activității intructiv-educative și asigurarea egalității șanselor la educație, promovarea unui învățământ de calitate. Calitatea, valoarea și competența sunt direcțiile spre care ne vom orienta.

TOP